Houston’s Own Maxo Kream Flows On Funk Flex #Freestyle168

Loading the player…

Houston, Texas own Maxo Kream slides through New York City to show off his skills in the latest Funk Flex #Freestyle168!